• (069)212-086
  • info@absolut-construct.md
Responsabil tehnic

 “Absolut Construct” vă pune la dispoziție servicii de Responsabil Tehnic pentru construcția clădirilor cu orice destinație. Noi executăm supravegherea tehnică asupra procesului de construcție a caselor individuale, clădirilor administrative, comerciale, industriale, de depozitare și a altor tipuri de construcții, indiferent de suprafața și depărtarea lor.

De ce sunt necesare serviciile de Responsabil Tehnic?

Responsabilul Tehnic este necesar pentru a controla calitatea lucrărilor de construcții-montaj, calitatea materialelor folosite de Antreprenor, respectarea normelor și tehnologiilor în construcții. Supravegherea construcției de către Responsabilul Tehnic se efectuează la toate etapele lucrărilor de construcții-montaj.

Funcțiile Responsabilului Tehnic

Responsabilul Tehnic în construcții – este un serviciu ce constă dintr-un set de activități al căror scop este de a face procesul de construcție mai ușor de înțeles și de gestionat pentru client.

Toate lucrările executate de compania de construcții ce vă construiește obiectul, vor fi verificate și corectate de Responsabilul Tehnic, în caz de necesitate. În baza verificărilor și observațiilor la obiectul Dumneavoastră, inginerul, vă va prezenta un raport cu recomandări, explicații, instrucțiuni, fotografii și filmări video.

Primind un așa raport de la inginerul Responsabil Tehnic, veți putea ușor să controlați lucrările Antreprenorilor (proiectanții, constructorii), și anume:

  • Respectarea tehnologiei lucrărilor de construcții;
  • Calitatea lucrărilor efectuate;
  • Corectitudinea succesiunii operațiunilor la construcția Dumneavoastră.

Având sprijinul unui specialist la obiectul de construcții, Dumneavoastră vă garantați calitatea lucrărilor efectuate, și în viitor veți fi mulțumiți de alegerea făcută.

De asemenea, activitatea Responsabilului Tehnic include verificarea corectitudinii întocmirii  documentației tehnice a construcției, astfel încât veți fi capabil să rezolvați competent și rațional orice neînțelegere în cazul apariției unui conflict cu constructorii.

La efectuarea supravegherii tehnice este important fiecare detaliu. Vor fi evaluate și analizate:

• Soluțiile arhitecturale, constructive și inginerești;  

• Documentația de proiect și deviz;

• Contractele cu Antreprenorii;

• Procesul de construcție.

Specialiștii de efectuare a supravegherii tehnice în construcții vor ajuta la economisirea timpului și resurselor Dumneavoastră, la soluționarea întrebărilor legate de proiectare și construcție, vor corecta termenii de executare a lucrărilor de construcții-montaj, vor urmări calitatea lucrărilor executate și vor face o analiză comparativă a lucrărilor executate cu cele incluse în deviz.

Dacă Responsabilul Tehnic lipsește

Echipa "Absolut Construct" recomandă atragerea specialiștilor pentru supravegherea tehnica (a Responsabilului Tehnic). La construcția supravegheată de specialiștii noștri vor fi prevenite nerespectările normelor și apariția defectelor, iar asta la rândul său conduce la economie de timp și resurse. Responsabilul Tehnic independent va identifica încălcările la orice etapa de construcție și va obliga compania de construcții să corecteze lucrul efectuat necorespunzător.


Pentru mai multe detalii despre serviciile “Absolut Construct”, ne găsiți la:

Tel.: (069)212-086
E-mail: info@absolut-construct.md