• (069)212-086
 • info@absolut-construct.md
Elaborarea devizelor

"Absolut Construct" vă oferă servicii de elaborare a Devizelor de cheltuieli prin metoda de resurse (programa WinСмета), in baza proiectului, măsurărilor la fața locului sau a listelor cu cantitățile de lucrări. Pentru obiective finanțate din bugetul public sau privat.


De ce este necesar de elaborat devize

Elaborarea Devizului de cheltuieli este unul dintre cele mai importante etape a pregătirii pentru executarea lucrărilor de construcții, montaj, reglare-demarare și a altor lucrări din industria construcțiilor.

Valoarea devizului este referința de bază pentru determinarea valorii investiției de capital, finanțarea construcției, formarea prețurilor contractuale la obiectele de construcții și efectuarea plăților pentru lucrările de construcții-montaj.

"Absolut Construct" - este o echipa de profesionaliști care au o mare experiență în domeniu elaborării devizelor. Principalele obiective ale companiei sunt: abordarea individuală a fiecărui client, respectarea termenelor, și, desigur, toate acestea la un preț accesibil.


De ce anume "Absolut Construct":

 • Noi lucrăm conform sarcinilor înaintate, luând în considerație toate cerințele și dorințele clienților;
 • Clienții noștri permanenți au încredere în noi!
 • Toți angajații noștri regulat iau cursuri de formare profesională, și respectiv, sunt la curent cu toate inovațiile, legate de ramura construcțiilor;
 • Suntem persoană juridică, ce acționează conform legislației RM;
 • Noi mereu executăm lucrul în termenii stabiliți;
 • Noi elaborăm devizele atât pentru obiecte mari, cât și pentru reparația caselor particulare și apartamentelor;
 • Avem o politică de preț flexibilă, probabil, va fi greu de găsit același raport preț-calitate, ca la noi;

 

Tipurile de lucrări pentru care elaborăm Devize

Vă oferim servicii de elaborare a Devizelor și a Proceselor-Verbale de recepție a lucrărilor executate pentru următoarele tipuri de lucrări:

 • Lucrări generale de construcție;
 • Lucrări de reparație;
 • Reconstrucția clădirilor;
 • Rețele inginerești interioare și exterioare (apeduct, canalizare, gazificare, încălzire, ventilare și climatizare, canalizări pluviale, rețelele de joasă tensiune);
 • Amenajarea teritoriului, inclusiv: drumuri, treceri, trotuare;
 • Lucrări electrotehnice, montarea și reparația rețelelor electrice;
 • Lucrări de reglare-demarare.

 

Dacă nu elaborați devizul

Echipa "Absolut Construct" recomandă elaborarea documentației de deviz. Având devizul de cheltuieli, aveți transparența formării prețului în construcții. Devizul vă dă posibilitatea de verificare a corespunderii cantității și prețurilor lucrărilor executate cu cele incluse în proiect. Elaborarea acestuia va conduce la economia timpului și resurselor Dumneavoastră.


Pentru mai multe detalii despre serviciile “Absolut Construct”, ne gasiti la:

Tel.: (069)212-086
E-mail: info@absolut-construct.md