• (069)212-086
  • info@absolut-construct.md
Date cu caracter personal

POLITICA DE SECURITATE 

A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

“Absolut Construct” SRL, IDNO 1019600009242, adresa juridică: mun. Chișinău, str-la Studenților 2/4, of. 309, website: http://absolut-construct.md, email: info@absolut-construct.md, prin prezenta, vă informează despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Legea nr. 133 din 07 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal și alte acte normative din domeniu.             

 Informație generală

Politică de securitate a datelor cu caracter personal (în continuare "Politica de securitate") prelucrate de către ”Absolut Construct” S.R.L. are drept scop stabilirea măsurilor tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea securităţii, confidenţialităţii şi integrităţii datelor cu caracter personal prelucrate în sistemele informaționale și de a asigura un nivel corespunzător al protecţiei datelor personale a persoanelor vizate în cadrul raporturilor de muncă și în activitățile de bază ale întreprinderii privind tranzacțiile imobiliare.

            Politica de securitate a fost elaborată în conformitate cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.06.2011, Cerinţele faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14.12.2010 și Convenţiei pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, încheiate la Strasbourg la 28.01.1981, ratificate de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 483-XIV din 2.06.1999.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată pentru realizarea următoarelor scopuri efectuării următoarelor servicii:

- servicii de proiectare arhitecturală;

- designul interior

- inspecția clădirilor

- elaborarea și verificarea devizelor de cheltuieli;

- desfășurarea altor activități aferente scopurilor și obiectivelor, care nu sunt interzise de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

 Http://absolut-construct.md nu prelucrează date cu caracter personal.

În cadrul sitului http://absolut-construct.md sunt colectate următoarele date cu caracter personal obișnuite: automat, date cu caracter non-personal, cum ar fi: IP adresa, ora vizitei, locul de unde s-a intrat, durata vizitei, tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și numele domeniului website-ului de unde a fost făcute conexiunea la http://absolut-construct.md. Aceste informatii vor fi sub forma unui fisier "Cookie" sau a unui fisier similar. Aceste fisiere "Cookies" ajuta întreprinderea să construiască un SITE sau publicitate care să răspundă cât mai bine intereselor și preferintelor utilizatorilor/clienților. Cu cele mai multe browsere de Internet se pot șterge sau bloca fișierele „Cookies” sau se poate primi o atenționare inaintea primirii unui astfel de fișier.

NOTĂ: Prin intermediul sitului http://absolut-construct.md nu se colectează categoria specială a datelor cu caracter personal:informaţia care dezvăluie originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase, privind starea de sănătate sau viaţa intimă, precum şi cele privind condamnările penale ale unei persoane fizice.

Depunerea unei plângeri   

Dacă considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către ”Absolut Construct” S.R.L. încalcă prevederile legale din domeniul protecției datelor cu caracter personal, puteți depune o plângere în conformitate cu art. 27(1) al Legii 133/2011, cu realizarea în prealabil, după caz, a drepturilor prevăzute la art. 12, 13, 14, 16 și 17 al legii menționate, la adresa ”Absolut Construct” S.R.L., mun. Chișinău, str-la Studenților 2/4, of. 309.