• (069)212-086
 • info@absolut-construct.md
Beneficiar tehnic

Având la dispoziție experiență în domeniu și specialiști calificați, "Absolut Construct" oferă servicii de Beneficiar Tehnic. Scopul Beneficiarului Tehnic este de a realiza o muncă administrativ-managerială, obiectivul final al cărei este darea în exploatare a clădirii finite, colaborând activ cu membrii procesului de investiții în construcții.

 

Complexul servciilor de Beneficiar Tehnic oferite de "Absolut Construct" include: 

 

În etapa prealabilă proiectării :

 • Obținerea documentației care stabilește dreptul de a construi.
 • Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare în baza schiței de proiect.
 • Executarea lucrărilor de prospectare și proiectare.
 • Obținerea condițiilor tehnice și permiselor de conectare a obiectului la rețelele tehnico-edilitare.
 • Elaborarea caietul de sarcini pentru proiectare.
 • Colectarea datelor de bază pentru proiectare.
 • Informarea localnicilor și obținerea acordului personelor ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcții și în perioada exploatării obiectului construit. 

 

La etapa pregătirii documentației de proiect și deviz:

 • Însoțește elaborarea proiectului.
 • Obținerea documentelor și avizelor necesare pentru proiectare și construcție.
 • Însoțește elaborarea capitolelor tehnice ale proiectului. 

 

La etapa verificării proiectului: 

 • Însoțește proiectul în procesul verificării. 

 

La etapa pregătirii pentru construcție:

 • Desfășoară licitația pentru alegerea Antreprenorului general.
 • Însoțește eliberarea documentației de execuție.
 • Contolează executarea lucrărilor în perioada de pregătire și recepția lor la timp. 

La etapa obținerii autorizației de construcție:

 • Colectarea documentelor.
 • Obținerea autorizației.
 • Coordonarea proiectului de execuție a lucrărilor.
 • Anunțarea începutului lucrărilor de construcție.

 

Supravegherea Lucrărilor de Construcţie:

 • Analiza devizului oferit de Antreprenor: verificarea tipurilor și volumelor de lucrări, verificarea listei materialelor și calculul cantitaților necesare, calculul detaliat a prețului unitar pentru fierare tip de lucrări, controlul includerii tuturor lucrărilor.
 • Executarea supravegherii tehnice asupra respectării tehnologiei și calității efectuării tuturor lucrărilor de construcții-montaj și corespunderea lor cu documentația de proiect și deviz aprobată, la fel și asupra respectării exacte a normelor, regulilor și condițiilor tehnice în construcție.
 • Controlul respectării graficului executării lucrărilor și a termenelor livrării la obiect a materialelor și utilajelor.
 • Examinarea impreună cu compania de proiectare a propunerilor Antreprenorului de imbunătățire a calității, micșorarea costurilor și reducerea termenelor executării lucrărilor.
 • Controlul prezenței certificalor de calitate, agrementelor tehnice și a rezultatelor testelor de laborator pentru materialele și elementele de construcție utilizate.
 • Verificarea și semnarea porceselor verbale de executare a lucrărilor ascunse și a fazelor determinante.
 • Monitorizarea completării la timp și corect a cărții tehnice a construcției.
 • Monitorizarea includerii în proiectul de execuție a schimbărilor apărute în procesul construcției.
 • Monitorizarea punerii în aplicare la timp a tuturor cerințelor și indicațiilor controlului de autor și Inspecției de Stat în Construcție.

 

La etapa dării în exploatare a obiectului:

 • Pregătirea documentației necesare pentru darea în exploatare.
 • Convocarea comisiei de recepție.
 • Obținerea avizelor de racordare la rețelele tehnico-edilitare.
 • Darea în exploatare a obiectului.


Pentru mai multe detalii despre serviciile “Absolut Construct”, ne gasiti la:

Tel.: (069)212-086
E-mail: info@absolut-construct.md